عطر سیب

ضرب المثل درباره دوست

رب المثل روسی:دوست همه دوست هیچ کس نیست.

ضرب المثل انگلیسی:دوست آیینه موفقیت دوست است.

ضرب المثل پاکستانی:دوست حقیقی غایب هم که باشد در حکم حاضر است.

ضرب المثل انگلیسی:دوست زمان احتیاج دوست حقیقی است.

ضرب المثل حبشه ای:دوست نیرومند دشمنی نیرومند می شود.

ضرب المثل پاکستانی:دوست من صبرکن بهار خواهد رسید.

ضرب المثل هندی:دوستان،نزدیکان خویشاوندانند.

ضرب المثل بلژیکی:دوستان دوستان من هم ،دوستان من هستند.

ضرب المثل اسکاتلندی:دوستان را با تانی انتخاب کن و با تانی هم عوضشان کن.

ضرب المثل ماداگاسکاری:دوستان مانند کسانی هستند که دارای یک پدرند و عاشقان هم مانند کسانی هستند که دارای یک مادرند.

ضرب المثل ایرانی:دوستان وفادار بهتر از خورشیدند.

ضرب المثل لهستانی:دوستان،دزدان اوقات شما هستند.

ضرب المثل روسی:دوستت را دوست بدار ولی مواظب خود باش.

ضرب المثل چکسلواکی:ذوستت را با دستهایی که دستکش پرنیان دارد بدست آور و او را با قلچماق نگاه دار.

ضرب المثل چکسلواکی: دوستت را در خفا سرزنش کن و در ملا عام به تعریفش بپرداز.

ضرب المثل پاکستانی:دوستت هرچه قدر هم شیرین شد سعی کن او را نخوری.

ضرب المثل یونانی:دوستت را با معایب اخلاقی و نقاط ضعفش دوست بدار.

ضرب المثل ماداگاسکاری:دوستی مانند طناب سست است.اگر بکشی پاره می شود و اگر سست از هم بکشی از هم می گسلد.

ضرب المثل آلمانی:دوستی واقعی در زمستان منجمد نمی شود.

ضرب المثل آلمانی:دوستی نانی است که تا زمانی که بیات نشده خوشمزه است.

ضرب المثل پرتقالی:دوستی که برای یک علت جزئی قهر می کند هرگز قهر نمی کند.

ضرب المثل آفریقایی:دوستی میان احمق و پولش زیاد پایدار نیست و بزودی آن دو از هم جدا می شوند.

ضرب المثل اوگاندایی:دوستی به قیمی زیاد تمام می شود.

ضرب المثل فرانسوی:دوستی عشق است منهای بالهایش

ضرب المثل آلمانی:دوستی عشق است توام با عقل
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 12:21  توسط سید محسن زرگر  |